India & Bangladesh : Exclusive Representative For : Gesint S.r.l., A.P.I. S.r.l., Italvalvole®, Eliar Elektronik San. S.a.s & India's No -1 Reseller For : A.Ş., Gefran Spa, Nöding Messtechnik GmbH, Aeco s.r.l., Novotechnik, Contelec SA, Seatex, BDC, Min-Tec Industrial S.r.l, Gelec - Industrial Electronics.
  • 1. Mass Flow Controllers
  • 2. Mass Flow Meters
  • 3. Liquid Flow Controllers
  • 4. Liquid Flow Meters
  • 5. Gateway / I/O Modules